آزمایشگاه اندیشه کیمیا

آزمایشگاه اندیشه,آزمایشگاه شهر اندیشه,آزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا

آزمایشگاه اندیشه کیمیا واقع در شهر جدید اندیشه یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد.این شهر دارای ۶ فاز می‌باشد و در ۳۰ کیلومتری تهران، ۳ کیلومتری شمال غربی شهریار و ۷ کیلومتری جنوب شرقی کرج قرار دارد.فاز ۳ شهر اندیشه بر اساس قوانین جدید شهرسازی طراحی و ساخته شده است.