انگل شناسی

انگل‌شناسی علمی است که به مطالعه شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان می پردازد.انگل یا پارازیت، به موجودی گفته می‌شود که بطور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجود زنده دیگری زندگی کرده و از این زندگی فایده می‌برد.

‌با وجود مطالعات و اقدامات زیادی که در زمینه بیماری های انگلی و مبارزه با آن ها در دنیا انجام شده است هنوز هم بیماریهای‌ انگلی‌ یکی از مشکلات مهم بهداشتی، اقتصادی اغلب کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می باشند که به علل مختلفی از قبیل‌ فقر، سوء تغذیه‌، بی‌سوادی‌، و ازدیادبی‌ رویه‌ جمعیت‌، عدم رعایت بهداشت‌ و … بوجود می آیند. در کشورهای توسعه یافته نیز بعضی از عفونت های انگلی به ویژه عفونت های تک یاخته ای از شیوع قابل توجهی برخوردارند. از آنجایی‌که‌ بیماریهای‌ انگلی‌ ‌اغلب دارای‌ سیر مزمن‌ بوده‌ و کمتر با آثار و علایم‌ بالینی‌ همراه‌هستند، لذا افراد آلوده‌ ممکن‌است‌ بعد از بهبود ظاهری‌ و بدون‌ داشتن‌ هر گونه‌ علایم‌کلینیکی‌ به‌ صورت‌ ناقلین‌بیماری‌ درآیند و خود نقش‌ منبع‌ آلوده‌ را برای‌ افراد سالم‌ به‌ عهده‌ بگیرند. کودکان به سبب پایین تر بودن سطح ایمنی و تماس بیشتر با خاک و مواد آلوده و نیز عدم رعایت موازین اولیه بهداشتی بیشتر از بزرگسالان در معرض ابتلا به این انگل ها قرار دارند. بدین‌ جهت‌ آگاهی‌ ازنقش‌ بیماریهای‌ انگلی‌، راههای‌ پیشگیری‌ از آنها و تشخیص دقیق و صحیح آن ها ازاهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌.

بخش انگل شناسی آزمایشگاه کیمیا در بخشی مجزا از سایر بخش ها و با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص، شناسایی انگل ها و تک یاخته ها را با روشهای مختلف انجام می دهد. این بخش همانند سایر بخش های این آزمایشگاه دارای برنامه‌های کنترل کیفی براساس الزامات مرجع سلامت می باشد که توسط مسوول بخش مربوطه و مسوول کنترل کیفی انجام و نظارت می‌شود.

آزمایشات قابل انجام در بخش انگل شناسی

 • Smear for Leishman Body
 • Smear for malaria
 • Stool OP
 • Occult Blood
 • Scotch tape test
 • Stool pH
 • Sudan III (Fat)
 • Toxoplasma Ab (IgG) (ECL)
 • Toxoplasma Ab (IgM) (ECL)
 • Echinococcus Ab (EIA)

جمع آوری نمونه مدفوع جهت آزمایش انگل

 • نمونه مدفوع باید تازه باشد.
 • نمونه باید در ظرف مخصوص قرار داده شود.در پیچ ظرف باید محکم باشد تا رطوبت نمونه حفظ گردد.
 • نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند ترفوزوئیت ها را از بین ببرد.
 • موادی که برای انجام رادیوگرافی خورده می شوند مانند باریم و یا موادی نظیر روغنهای معدنی، ملین ها، آنتی اسیدها، بیسموت و برخی آنتی بیوتیکها مانند تتراسایکلین حداقل از یک هفته قبل از نمونه گیری مصرف نشده باشند زیرا در جداسازی انگلهای روده ای تداخل ایجاد می کنند.
 • در مواردی که اندازه گیری کمی یا کیفی چربی در مدفوع مورد درخواست باشد بیمار نباید پیش از جمع آوری نمونه از شیاف یا موادروغنی استفاده نماید.
 • تاریخ و زمان جمع آوری نمونه باید ثبت گردد.

بررسی خصوصیات ظاهری و میکروسکوپی نمونه

در بررسی اولیه نمونه مدفوع، نمونه از لحاظ شکل و قوام، رنگ، وجود موکوس و همچنین از نظر میکروسکوپی حرکت تروفوزوئیت تک یاخته­ها، میزان WBC, RBC ، مواد غذایی هضم نشده مورد آزمایش قرار می گیرد. این بررسی می تواند کمک بسیار زیادی به تشخیص عفونتهای انگلی، خونریزی های دستگاه گوارش، اسهال، سوء جذب و … نماید. بررسی اولیه نمونه مدفوع باید روی نمونه تازه و فاقد ماده نگهدارنده انجام شود. تروفوزوئیت تک یاخته ها در محیط خارج از بدن، سریع از بین می رود، بنابراین نمونه تازه کمک شایانی به تشخیص عفونتهای انگلی می کند.

 • وجود خون وموکوس می تواند به دلیل عفونت آمیبی، باکتریایی ، التهاب، کولیت، بدخیمی باشد که جهت یافتن تروفوزوئیت آمیب ها باید از قسمت های خونی و موکوسی مدفوع نمونه برداشت شود.
 • معمولا مدفوع طبیعی دارای رنگ قهوه ای است و با رژیم غذایی، مصرف دارو و بیماری رنگ آن تغییر می کند. مصرف سبزیجات رنگ مدفوع را سبز ، یرقان انسدادی رنگ مدفوع را خاکستری متمایل به سفید، در اثر خونریزی در قسمت بالای دستگاه گوارش مدفوع سیاه قیری شکل، مصرف گوشت، رنگ آنرا تیره و مصرف لبنیات رنگ آنرا روشن می سازد.
 • بررسی اولیه نمونه‌های خونی،موکوئیدی،اسهالی هر چه سریعتر باید انجام گردد.
 • در صورت عدم انجام به موقع آزمایش، بهتر است نمونه مدفوع را در ماده نگهدارنده قرار داد و آن را در فرصت مناسب آزمایش نمود.
 • تخم ها، لاروها و کیست های تک یاخته ها در نمونه هایی که در یخچال نگهداری می شوند به مدت ۵- ۳ روز بدون تغییر شکل حفظ می شوند.توجه شود نگهداری مدفوع در دمای پایین تر از صفر، خصوصیات ظاهری انگل را تغییر می دهد.
 • نگهداری نمونه مدفوع در انکوباتور موجب تخریب انگل می شود.
 • تروفوزوئیت آمیب ها و تاژکداران بیشتر در نمونه های آبکی یا شل دیده می شود و در درجه حرارت اتاق سریع از بین
  می روند.
 • تخمها و لاروها در هر نمونه ای با هر گونه قوام ممکن است مشاهده شوند اما در نمونه های آبکی به علت رقیق بودن نمونه، شانس یافتن آنها کم می شود.
 • بعضی مواقع کرم آسکاریس، کرمک و یا بندهای کرمهای نواری ممکن است در نمونه مدفوع مشاهده شوند. کرم تریکوسفال، کرم قلابدار و هیمنولپیس نانا بندرت ممکن است در مدفوع دیده شود. به طور معمول دفع این کرمها بعد از درمان یا مصرف مسهل مشاهده می گردد.
 • در مورد بیماری های انگلی (کرمها)، آزمایش مدفوع را باید ۱ تا ۲ هفته بعد از درمان، تکرار نمود. همچنین در مورد بیماری هایی انگلی ( تک یاخته)، این آزمایش باید ۳ تا ۴ هفته بعد از درمان انجام شود و توصیه می شود افرادی که آلوده به کرم تنیا هستند، ۶-۵ هفته بعد از درمان، آزمایش را تکرار نمایند.

زمان صحیح انجام آزمایش

زمان صحیح انجام آزمایش به روش جمع آوری نمونه در آزمایشگاه بستگی دارد بعضی از آزمایشگاه ها از مواد نگهدارنده استفاده
می کنند. این زمان در مورد انجام نمونه های مختلف به صورت زیر می باشد:

نمونه مدفوع آبکی(Liquid or watery) باید در فاصله زمانی ۳۰ دقیقه بعد از جمع آوری ، نمونه مدفوع نرم (Soft) در فاصله زمانی ۳۰ دقیقه ، نمونه نیمه شکل دار(Semi formed) در فاصله زمانی ۶۰ دقیقه بعد از جمع آوری و نمونه شکل دار (formed) همان روز یا روز بعد مورد آزمایش قرار گیرد.

مواد نگهدارنده:

 • پرمصرف ترین ماده نگهدارنده فرمالین ۵% یا ۱۰% است که می توان روی این نمونه عمل تغلیظ را نیز انجام داد.
 • ماده نگهدارنده SAF ( Sodium Acetate Acetic-formalin)، روی نمونه نگهداری شده در این ماده می توان عمل تغلیظ و رنگ آمیزی را انجام داد.
 • ماده نگهدارنده MIF (Merthiolate-lodine-formalin)، نمونه نگهداری شده در این ماده را می توان برای تهیه گسترش مستقیم و انجام روشهای تغلیظ استفاده نمود.
 • PVA (Polyvinyl Alcohol)، هر دو روش تغلیظ و رنگ آمیزی را می توان در مورد نمونه های نگهداری شده در این ماده بکار برد.

توجه:

 • نسبت بین مدفوع و ماده نگهدارنده باید به نسبت یک به سه باشد و به طور کامل با هم مخلوط شوند.
 • مدت زمان مجاورت مدفوع و ماده نگهدارنده نباید کمتر از ۳۰ دقیقه باشد.
 • نمونه های مدفوع موجود در ماده نگهدارنده می تواند در درجه حرارت اطاق نگهداری شوند.

روش های تغلیظ تخم انگل ها و کیست ها

برای جستجو و بررسی کامل انواع انگل ها در نمونه مدفوع از روش های تغلیظ استفاده می شود. انگل هایی که ممکن است در بررسی اولیه (آزمایش مستقیم) تشخیص داده نشود، بوسیله این روش شناسایی می­گردد. دو نوع روش تغلیظ وجود دارد.

 • شناور سازی (Flotation)
 • رسوب گیری (Sedimentation)

شناور سازی (Flotation)

در این روش بیشتر تخم انگل های بدون اپرکول (دریچه) و کیست های تک یاخته تغلیظ می شوند.در این روش وزن مخصوص مایع شناور کننده (سولفات روی با وزن مخصوص ۰۱۸/۱) موجب می شود که تخم ها و کیست ها در سطح مایع شناور شوند و سایر مواد در &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; رسوب نمایند. تخم شیستوزوما و تخم های سنگین نظیر آسکاریس &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; روش &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۲; نمی گردند.

رسوب گیری (Sedimentation)

این روش همه تخم های انگل ها و کیست های تک یاخته ­هارا تغلیظ می کند لذا از روش های فلوتاسیون فراگیرتر است. در این روش انگل در ته لوله رسوب کرده و مواد زاید و اضافه به صورت یک لایه در بالای رسوب قرار می گیرند.

تصاویری از انگل های انسانی

اکسیور (Enterobius vermicularis)

1 8 - بخش انگل شناسی -

هیمنولیپس نانا (Hymenolepis nana)

آسکاریس لومبریکوئیدس (Ascaris lumbricoides)

دیکروسلیوم دندرتیکوم (Dicrocoelium dendriticum)

4 5 - بخش انگل شناسی -

تریکوسفال (Trichiura Trichuris)

5 4 - بخش انگل شناسی -

اکینو کوکوس گرانولوزوسc

استرانژیلوئیدیس استرکورالیس (Strongyloides stercoralis )

7 3 - بخش انگل شناسی -

فاسیولا هپاتیکا (Fasciola hepatica)

8 4 - بخش انگل شناسی -

شیستوزوما هماتوبیوم (Schistosoma haematobium )

9 3 - بخش انگل شناسی -

شیستوزوما مانسونی (Schistosoma mansoni)

10 2 - بخش انگل شناسی -

کرم کدو (Taenia)

11 3 - بخش انگل شناسی -

آنتاموبا هیستولیتیکا (Entamoeba histolytica)

12 2 - بخش انگل شناسی -

بالانتیدیوم کلی (Balantidium coli)

13 1 - بخش انگل شناسی -

ژیاردیا لامبلیا (Giardia lamblia)

14 2 - بخش انگل شناسی -

تریکوموناس واژینالیس (Trichomonas vaginalis)

16 1 - بخش انگل شناسی -

لیشمانیا (Leishmania)

17 1 - بخش انگل شناسی -

پلاسمودیوم ویواکس (Plasmodium vivax)

18 1 - بخش انگل شناسی -

توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii)

19 1 - بخش انگل شناسی -

پلاسمودیوم فالسیپاروم (Plasmodium falciparum)

20 1 - بخش انگل شناسی -

آزمایش مدفوع از نظر خون منفی (Fecal Occult Blood Test)

این آزمایش برای غربالگری بعضی از بیماریهای گوارشی نظیر سرطان روده بزرگ، پولیپ، ناهنجاری های عروق خونی در روده بزرگ، دیورتیکولیت، اولسر کولیت و بیماری کرون استفاده می شود. در این حالت وجود خون مخفی در مدفوع با آزمایش گایاک یا تست O.B مشخص می‌شود. در حال حاضر دو روش برای انجام FOBT وجود دارد که عبارتند از آزمایش گایاک (Guaiac) و آزمایش ایمنوشیمی. در اکثر آزمایشگاه ها اغلب آزمایش گایاک برای تشخیص خون در مدفوع انجام می شود. در این روش از یک کارت دارای پوشش گایاک استفاده می‌ گردد (گایاک ماده‌ای گیاهی است که به‌عنوان شاخص یا معرف نتایج آزمایش به‌کار می‌رود). پس از قرار دادن نمونه مدفوع بر روی کارت آزمایش، اگر خون در مدفوع وجود داشته باشد رنگ کارت تغییر می‌کند.

در FOBT به روش ایمنوشیمی از یک آنتی بادی استفاده می‌شود که به هموگلوبین گلبول قرمز متصل می‌شود و نشان می‌دهد که در مدفوع خون وجود دارد. این روش مزیت‌هایی بر تست گایاک دارد، اما به‌طور گسترده در دسترس نمی‌باشد.

توجه:

با غربالگری منظم که از ۵۰ سالگی شروع می شود می توان میزان مرگ ومیر ناشی از سرطان کولورکتال را تا ۶۰ درصد کاهش داد.

شرایط انجام آزمایش

 • ازخوردن گوشت قرمز (بهتر است گوشت مرغ و ماهی نیز مصرف نگردد)،سبزیجات خام ، شلغم، ترب و تربچه ، قارچ ، کلم ، کلم بروکلی، گل کلم، پرتقال، موز، انگور، طالبی یا گرمک ، خربزه، ترب کوهی، دل، جگر، قلوه، سوسیس، کالباس و همبرگر ۴۸ تا ۷۲ ساعت پیش از انجام آزمایش و طی دوره جمع آوری نمونه خودداری نمایید.
 • خانم هایی که عادت ماهیانه هستند تا ۴۸ ساعت پس از دوره فوق از انجام این آزمایش خودداری نمایند.
 • آسپرین، ایبوپروفن ایندومتاسین، دیکلوفناک سدیم، کلشی سین، ویتامین ث، آنتی اسید ها (شربت یا قرص معده درد)، قرص و شربت و یا کپسول آهن، داروهای تیروئید (ید دار)، رزرپین، داروهای مدرتیازیدی، کورتون ها و ویتامینC باید ۷ روز پیش از انجام آزمایش و دوره جمع آوری نمونه قطع شود، در غیر اینصورت به آزمایشگاه اطلاع داده شود.
 • در صورت خونریزی از لثه در حین تمیز کردن دهان و دندان، در طی ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمایید. خون بلعیده شده می‌تواند سبب مثبت شدن کاذب آزمایش گردد.
 • چنانچه دچار هموروئید (بواسیر) و یا زخم مقعد (شقاق) بوده و خونریزی واضح دارد به آزمایشگاه اطلاع دهید.
 • نمونه باید بلافاصله به آزمایشگاه تحویل داده شود.
فهرست