آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا

بخش هورمون یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه می باشد که با استفاده از تجهیزات مدرن و کیت های معتبر، طیف وسیعی از هورمون ها با روش بسیار دقیق، مورد آزمایش قرار می گیرند.

در این بخش از روشهای کمیلونسانس ، الیزا  و رادیو ایمونو اسی و ایمونو فلوروسنت و ELFA جهت اندازه گیری هورمونها استفاده می گردد. در این بخش از مجهزترین دستگاه های دنیا در این زمینه استفاده می گردد که با صرف هزینه گزاف برای دادن نتایج درست و قابل اعتماد به شما عزیزان تهیه گردیده است.

 

آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا
بخش انگل شناسی,آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی
بخش هماتولوژی,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا
آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی,آنالیز ادرار
میکروبشناسی,بخش میکروبیولوژی
آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا
آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا,شهرک اندیشه,ملارد
بخش غربالگری,آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی,آزمایشگاه شهرک اندیشه
نمونه گیری خون,نمونه گیری ادرار,شهرک اندیشه