بخش هورمون

 یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه می باشد که با استفاده از تجهیزات مدرن و کیت های معتبر، طیف وسیعی از هورمون ها با روش بسیار دقیق، مورد آزمایش قرار می گیرند.

در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون‌های استروئیدی مانند هورمونهای جنسی و آمینو اسیدی. گیرنده‌های هورمون‌های آمینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارد و گیرنده‌های هورمون‌های استروئیدی در درون سیتوپلاسم و یا روی هسته قرار دارند.

در این بخش از روشهای کمیلونسانس ، الیزا  و رادیو ایمونو اسی و ایمونو فلوروسنت و ELFA جهت اندازه گیری هورمونها استفاده می گردد. در این بخش از مجهزترین دستگاه های دنیا در این زمینه استفاده می گردد که با صرف هزینه گزاف برای دادن نتایج درست و قابل اعتماد به شما عزیزان تهیه گردیده است.

معروفترین هورمونهای بدن عبارتند از انسولین، گلوکاگون، هورمون رشد، هورمونهای تیروئید، پاراتورمون، کلسی تونین، کورتیزول، هورمونهای جنسی مانند تستوسترون، استروژن و پروژسترون، رنین، آلدوسترون، آنژیوتانسین، هورمون ضد ادراری، اکسی توسین، پرولاکتین و …

فهرست