تست اسکاچ، نمونه گیری کرمک (اکسیور)

  • بهترين زمان براي اين نمونه برداري،هنگام صبح (زمان برخاستن ازخواب) و قبل ازحمام، شستشو، دفع مدفوع و شستن ناحيه مقعد ميباشد.

 

  • نوارچسب اسکاچ (شيشه اي) را بوسيله انگشت دست (حتما دستکش يکبارمصرف استفاده شود) برروي مقعد بچسبانيد .
  • نوارچسب را به صورت کامل درناحيه اطراف مقعد فشاردهيد تا ذرات و پوسته ها جذب نوار گردد و سپس نوارچسب اسکاچ (شيشه اي) را به روي لامها چسبانده و به آزمايشگاه بياوريد.
  • لازم به ذکر میباشد جهت آزمايش اکسیور، 2 لام به بیمارداده میشود که در 2 روز متوالی باید انجام گردد .

 

فهرست