جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان

  • نمونه برداری بهتر است که پس از استحمام کودک و بصورت زیر انجام شود.
  • ناحیه تناسلی طفل را تمیز نمائید و اجازه دهید که خشک شود.
  • کیسه مخصوص جمع آوری ادرار(Urine bag) را بطور محکم به ناحیه تناسلی کودک بچسبانید.
  • پس از ادرار کردن بداخل کیسه جمع آوری،درب کیسه را ببندید
  • توجه داشته باشید که برچسب کیسه جمع آوری ادرار ، حاوی نام و نام خانوادگی ، بارکد و تاریخ و زمان جمع آوری ، چسبانده شده باشد.
فهرست