دریافت جواب آزمایش از طریق پیک موتوری تلگرام ایمیل فکس

آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی,آزمایشگاه شهرک اندیشه

جهت رفاه حال شما مراجعه کننده عزیز ، امکان دریافت جواب آزمایش بدون نیاز به مراجعه به آزمایشگاه کیمیا مهیا می باشد.

در حال حاضر ارسال جواب آزمایش از طریق پیک موتوری ، تلگرام ، ایمیل و فکس قابل انجام است.