ناشتائی

  • نمونه گیری ، خصوصاً بمنظور ارزیابی روند تغییرات یک پارامتر، باید همواره در یک زمان خاص ( معمولا 7 تا 8 صبح) صورت گیرد. آخرین وعده غذا باید شب قبل و در ساعت 19 میل شود. نوشیدن آب بلامانع است. خوردن دارو در وعده صبحگاهی بهتر است که در صورت امکان پس از نمونه گیری صورت گیرد.
  • جهت اطلاع از لزوم ناشتا بودن برای نمونه گیری لطفاً به فهرست الفبایی اندیکاسیون تحت عنوان آماده سازی بیمار مراجعه فرمائید.
فهرست