نمونه برداری جهت تست های داروئی

  • نمونه برداری باید در شرایط درمان ممتد و دوزاز ثابت انجام شود.

براساس سئوال بالینی ، نمونه گیری در شرایط حداکثر غلظت دارو در سرم و/ یا بلافاصله قبل از خوردن دوز بعدی ( حداقل غلظت دارو در سرم) صورت میگیرد. در این رابطه لطفاً با پزشک خود مشورت نمائید.

فهرست