نمونه گیری خون,نمونه گیری ادرار,شهرک اندیشه

در این بخش از آزمایشگاه همکاران ما از گروه کارشناسان مامائی و پرستاری می باشند که در زمینه نمونه گیری بزرگسالان و نوزادان تبحر داشته و ارائه خدمات می نمایند. این بخش مجهز به سیستم رگ یاب آمریکایی بوده تا در مواردی که مراجعین محترم دارای رگ های عمقی و نامشخص می باشند ، مورد استفاده قرار گیرد.

همکاری مراجعین محترم در رعایت شرایط آمادگی برای نمونه گیری و دادن پاسخ های دقیق به همکاران ما در هنگام نمونه گیری، کمک شایانی به ارائه جواب های دقیق تر و منطبق با شرایط استانداردهای جهانی را فراهم می نماید.

 

آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا
بخش انگل شناسی,آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی
بخش هماتولوژی,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا
آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی,آنالیز ادرار
میکروبشناسی,بخش میکروبیولوژی
آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا
آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا,شهرک اندیشه,ملارد
بخش غربالگری,آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی,آزمایشگاه شهرک اندیشه
نمونه گیری خون,نمونه گیری ادرار,شهرک اندیشه