بخش نمونه گیری

نمونه گیری در هر آزمایشگاه یکی از مهمترین بخشهاست به طوری که نمونه ی مناسب، با کیفیت جوابدهی ارتباط مستقیم دارد. در این آزمایشگاه نمونه گیری توسط پرسنلی کاملاً مجرب و کارآزموده که از گروه کارشناسان مامائی و پرستاری می باشند انجام می پذیرد. که در زمینه نمونه گیری بزرگسالان و نوزادان تبحر داشته و ارائه خدمات می نمایند.

این بخش مجهز به سیستم رگ یاب آمریکایی بوده تا در مواردی که مراجعین محترم دارای رگ های عمقی و نامشخص می باشند ، مورد استفاده قرار گیرد.

همکاری مراجعین محترم در رعایت شرایط آمادگی برای نمونه گیری و دادن پاسخ های دقیق به همکاران ما در هنگام نمونه گیری، کمک شایانی به ارائه جواب های دقیق تر و منطبق با شرایط استانداردهای جهانی را فراهم می نماید.

لازم به ذکر است نمونه گیری از پاشنه ی پای نوزادان جهت انجام تستهای غربالگری نوزادان و دیگر تستها در آزمایشگاه انجام می شود تا در کمترین زمان ممکن و بی درد، خدمت رسان نوزادان عزیز باشیم.

فرم های اطلاع رسانی جهت آگاهی مراجعه کننده کنندگان نسبت به نحوه نمونه دهی در برخی از تستها همچون تست آنالیز اسپرم آماده ارائه می باشد.

باشد که بتوانیم خدمتی در شان نام  کیمیا و مراجعه کنندگان محترم و فهیم  ارائه دهیم.

فهرست