به نقل از ایسنا، بر اساس نتایج تحقیق جدید که توسط ابیودن آدانیکین و همکارانش در دانشگاه کاونتری بریتانیا انجام شد، وزن هنگام تولد زیر صدک ۲۵ ممکن است کودک را در معرض خطر مشکلات رشدی قرار دهد.

اعتقاد بر این است، نوزادانی که خیلی بزرگ یا خیلی کوچک هستند در معرض خطر پیامدهای بد تولد و مشکلات مربوط به رشد دوران کودکی قرار دارند اما اطلاعات کمی در مورد این رابطه در کل دامنه وزن هنگام تولد برای نوزادان نارس وجود دارد. برای پر کردن این شکاف، محققان رشد بیش از ۶۰۰ هزار نوزاد متولد شده پس از ۳۷ هفته بارداری در اسکاتلند را مورد بررسی قرار دادند.

حدود دو یا سه سالگی، کودکان از نظر رشد اجتماعی و مهارت‌های حرکتی ظریف، مهارت‌های حرکتی درشت و مهارت‌های ارتباطی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نوزادان کم وزن

محققان به‌دنبال ارتباط بین وزن هنگام تولد و نگرانی‌های رشد اولیه دوران کودکی با در نظر گرفتن عوامل پیچیده‌ای مانند جنسیت کودک و سن بارداری در هنگام زایمان و نیز سلامت، قومیت و وضعیت اجتماعی-اقتصادی مادر بودند.

یافته‌های این تحقیق نشان داد که نوزادان با وزن کمتر از صدک ۲۵ هنگام تولد در مقایسه با نوزادانی که بین صدک ۲۵ تا ۷۵ متولد می‌شوند، در معرض خطر بالاتری از نگرانی‌های رشدی هستند و کوچک‌ترین نوزادان دارای بیشترین خطر هستند. نوزادانی که با وزن بالای ۷۵ درصد متولد می‌شوند، در مقایسه با نوزادانی که در محدوده متوسط به‌دنیا آمده‌اند، به‌طور قابل توجهی در معرض خطر نگرانی‌های رشدی نیستند.

محققان به این نتیجه رسیدند که داشتن وزن کم هنگام تولد عامل ناشناخته و بالقوه مهمی در شیوع مسائل مربوط به رشد دوران کودکی است.

به‌طور سنتی، اعتقاد بر این بود که نوزادان زیر صدک ۱۰ در معرض خطر نگرانی‌های رشدی هستند اما تحقیق جدید تعداد بیشتری از نوزادان در محدوده وزن هنگام تولد صدک ۱۰ تا ۲۴ را با این مشکلات نشان داد، فقط به این دلیل که شمار بیشتری از نوزادان در آن جمعیت وجود دارند.

بیشتر بخوانید