مشاهده سوال و پاسخ هاآزمایش مایع منی بعد از بستن لوله ها در مردان (وازکتومی)
1 سوال
بهترین پاسخ
آزمایشگاه کیمیا پاسخ داده شده در 2 سال پیش

انجام آزمایش منی در این افراد مشابه انجام آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که :
۱ – این آزمایش باید دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.
۲ – در طی ۲۴ ساعت قبل از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.
توجه:
نمونه ای که سه ساعت پس از جمع آوری تحویل آزمایشگاه شود ، فاقد ارزش است .