مشاهده سوال و پاسخ هادستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز (ویژه آقایان)‌ به چه شکلی هستش ؟
1 سوال
بهترین پاسخ
آزمایشگاه کیمیا پاسخ داده شده در 3 سال پیش

نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود ، کمی یا زیادی برخی از مواد و سلول ها از جمله قند ، پروتئین ، خون ، گلبول های سفید و گلبول های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود.
توجه داشته باشید که :‌
بهترین نمونه برای تشخیص عفونت های ادراری نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است .
اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش تجزیه ادرار و کشت آن خصوصاً از نظر تشخیص عفونت ها دچار اشکال خواهد شد. لذا ضرورت دارد تا نمونه ادرار با رعایت موارد ذیل تهیه گردد :‌
۱ – پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمایید.
۲ –دست های خود را کاملاً با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.
۳ –در ظرف را با احتیاط باز کنید ، تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
۴ –سر آلت را با یک دستمال مرطوب یک بار مصرف تمیز کنید و دستمال را دور بیندازید . این کار را دو مرتبه تکرار کنید.
۵ – مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف بخورد.
۶ – مقدار کمی از قسمت اول ادرار (دو ثانیه اول) را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود ۳۰ میلی لیتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آوری نمائید.
۷ – درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید.

مراجعه کننده گرامی :

در صورتی که نمونه در منزل تهیه می شود ، حداکثر ۲۰ دقیقه پس از جمع آوری باید آن را در یخچال نگهداری نمود. نمونه ادرار را تقریباً تا ۱۲ ساعت پس از جمع آوری می توان در یخچال نگهداری نمود. در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه آن را در کنار یخ قرار دهید.