مشاهده سوال و پاسخ هادستورالعمل جمع آوری نمونه منی به چه شکل است ؟
1 سوال
بهترین پاسخ
آزمایشگاه کیمیا پاسخ داده شده در 3 سال پیش
  • آزمایش بر روی مایع منی به منظور تشخیص علت نازائی در مردان مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه باید ترجیحاً در آزمایشگاه تهیه شود و چنانچه این امر ممکن نباشد ، نمونه باید در مدت کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود. در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام نمائید.
  • نمونه باید پس از ۳ تا ۵ روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه هایی که پیش از ۲ روز و پس از ۷ روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست
  • وجود تب در خلال ۳ روز پیش از انجام آزمایش ، نتیجه را تحت تاثیر قرار میدهد.
  • بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شده و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده ، جمع آوری گردد.
  • نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایشگاه مناسب نیست .
  • باید دقت شود که تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود ، زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود باعث به دست آمدن نتیجه غیرواقعی خواهد شد.
  • قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای آن را به نزدیک درجه حرارت بدن (۳۷ درجه سانتیگراد ) برسانند.
  • از قرار دادن نمونه در حرارت کمتر از صفر درجه و بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد خودداری نموده و سعی کنند تا زمان تحویل به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک به حرارت بدن (۳۷ درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.

توجه : نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از یک ساعت گذشته باشد ، فاقد ارزش است .