مشاهده سوال و پاسخ هادستورالعمل آزمایش قند خون دو ساعته چطوری هستش ؟
1 سوال
بهترین پاسخ
آزمایشگاه کیمیا پاسخ داده شده در 3 سال پیش

برای این آزمایش علاوه بر نمونه گیری ناشتا به مدت دو ساعت بعد از صبحانه نمونه گیری دیگر صورت خواهد گرفت .

شرایط آمادگی

  1. شب قبل از آزمایش حداقل ۱۲ –۱۰ ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمایید. پس از این که نمونه خون برای اندازه گیری قند خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خورید را میل نمایید.
  2. وقتی آخرین لقمه صبحانه را میل نمودید ساعت را یادداشت کنید. نمونه گیری دقیقاً دو ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد.
  3. حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید.
  4. قبل از انجام آزمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین دو ساعت آمادگی اکیداً از مصرف دخانیات اجتناب نمائید.
  5. در طول آزمایش (در طی دو ساعت) از ورزش و پیاده روی خودداری نمائید.
  6. آزمایش را حتماً باید قبل از ساعت ۱۰ صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر روز خودداری نمائید.
  7. در طی دو ساعت آمادگی بعد از خوردن صبحانه،از هر نوع خوردنی و آشامیدنی (آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمائید.