مشاهده سوال و پاسخ هانمونه دهی صحیح ناشتا به چه شکل است ؟
1 سوال
بهترین پاسخ
آزمایشگاه کیمیا پاسخ داده شده در 3 سال پیش

اطلاعاتی که در این قسمت آمده به جمع آوری صحیح نمونه های لازم جهت آزمایشهایی که پزشکان درخواست کرده اند، کمک می نماید. بنابراین ابتدا موارد را بدقت بخوانید و قبل از مراجعه به آزمایشگاه کاملاً‌ رعایت فرمائید.

نمونه ناشتا

ممکن است برای بعضی از آزمایشها نمونه خون یا ادرار بصورت ناشتا لازم باشد. دلیل آن تغییر میزان برخی از مواد موجود در خون یا سایر مایعات بدن پس از خوردن غذاست و لذا لازم است از چند ساعت قبل غذایی خورده نشود ، مثل آزمایش قند (گلوکز) و بعضی از چربیها (تری گلیسریدها) . دلیل آن هم اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون در شرایط استاندارد می باشد.
لذا اگر از شما خواسته شود ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کنید ، رعایت نکات زیر الزامی است :

  1. دوازده ساعت قبل از دادن نمونه از خوردن غذا و نوشیدنی (به جز آب) پرهیز کنید. بطور معمول شروع پرهیز از ۸ شب قبل از روز آزمایش زمان مناسبی است .
  2. در صورت احساس تشنگی می توانید آب بنوشید ولی نوشیدن آبمیوه ، چای و قهوه ممنوع است .
  3. در مدت زمان یاد شده سیگار نکشید ، آدامس نجوید ، ورزش نکنید.
  4. چنانچه در حال مصرف داروهای خاصی میباشید ، مصرف را ادامه دهید مگر آنکه پزشکتان شما را منع کند.
  5. پس از انجام نمونه گیری می توانید رژیم غذایی طبیعی خود را از سر گیرید.