مشاهده سوال و پاسخ هادستورالعمل برای نمونه گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال به چه شکل است ؟
1 سوال
بهترین پاسخ
آزمایشگاه کیمیا پاسخ داده شده در 3 سال پیش

۱ – محل خروج ادرار کاملاً با آب و صابون شسته شود . سپس کاملاً‌ با آب معمولی شستشو دهید.
۲ – کیسه ادراری متناسب با جنس کودک تهیه نموده،سپس باز کرده و به طور پاکیزه روی محل قرار داده شود. هر کیسه ادراری حداکثر ۴۵ دقیقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد.
۳ – چنانچه کودک را حمام برده و سپس این کار را انجام دهید ، بهتر است . در هنگام خواب راحت تر میتوان به طفل کیسه وصل نمود. حدود ۱۰ الی ۱۵ سی سی ادرار که در کیسه جمع شود سر آن را تا کرده تا بسته شود و در یک لیوان نمونه را به آزمایشگاه بیاورید و چنانچه به ما دسترسی نداشتید آن را در یخچال قرار داده و حداکثر ۶ ساعت بعد به آزمایشگاه بیاورید.
۴ – لطفاً فراموش نشود ، کیسه ادراری دارای برچسب نام و نوع آزمایش باشد.