نوشته‌ها

تفسیر آزمایش مدفوع,آزمایش مدفوع

تفسیر آزمایش مدفوع

تفسیر آزمایش مدفوع جهت بررسی ارگانیسم های بیماری زا و غیر بیماری زا موجود در دستگاه گوارش از جمله انگل، قارچ و باکتری، تشخیص وجود آسیب در دستگاه گوارش و آنالیزهای بیوشیمی صورت می گیرد.نمونه گیری یا آزمایش مدفوع یک آزمایش جهت بررسی ارگانیسم…